Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvinner i kvalifisering
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver

Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund

Fafo-rapport 2011:02

Nettutgave

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere gir bedre resultater for noen grupper enn for andre. Kvinner fra Somalia, Irak og Afghanistan har særlig lav progresjon. Det er velkjent at mange i disse gruppene har lite eller ingen utdanning, store omsorgsoppgaver og til dels omfattende helseproblemer. I denne rapporten leter vi etter andre årsaker til forskjellene i utbytte. Får kvinner like god kvalifisering som menn? Oppfylles kravene om heldagsprogram og arbeidsrettede tiltak til alle? Finnes det tilgjengelige tiltak lokalt som gir mulighet til å sette sammen individuelt tilpassete program for disse deltakerne? Vi har sett nærmere på arbeidsmetoder og erfaringer i ti norske kommuner, og dessuten analysert data fra Norsk Introduksjonsregister.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20193