Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund

Kvinner i kvalifisering

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver

  • Fafo-rapport 2011:02
  • Fafo-rapport 2011:02

Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere gir bedre resultater for noen grupper enn for andre. Kvinner fra Somalia, Irak og Afghanistan har særlig lav progresjon. Det er velkjent at mange i disse gruppene har lite eller ingen utdanning, store omsorgsoppgaver og til dels omfattende helseproblemer. I denne rapporten leter vi etter andre årsaker til forskjellene i utbytte. Får kvinner like god kvalifisering som menn? Oppfylles kravene om heldagsprogram og arbeidsrettede tiltak til alle? Finnes det tilgjengelige tiltak lokalt som gir mulighet til å sette sammen individuelt tilpassete program for disse deltakerne? Vi har sett nærmere på arbeidsmetoder og erfaringer i ti norske kommuner, og dessuten analysert data fra Norsk Introduksjonsregister.

  • Publisert: 25. januar 2011
  • Ordrenr. 20193