Skip to main content

Tiltak for varig sysselsetting - en kunnskapsoppsummering


I dette prosjektet skal det lages en kunnskapsoppsummering om forskning på offentlige tiltak som kan bidra til å bedre den varige tilknytningen til arbeidsmarkedet for innvandrere. Vi oppsummerer forskning fra Europa og Canada.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2019
  • Avsluttes:
    januar 2020

Oppdragsgiver

  • IMDi