Styringsverktøy for introduksjonsordningen

Fafo skal beskrive et styringsverktøy for introduksjonsordningen og lage en kort guide til verktøyet, samt presentere verktøyet og guiden på et seminar for ansatte i kommunen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2009
  • Avsluttes:
    april 2010

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune