Skip to main content

Styringsverktøy for introduksjonsordningen


Fafo skal beskrive et styringsverktøy for introduksjonsordningen og lage en kort guide til verktøyet, samt presentere verktøyet og guiden på et seminar for ansatte i kommunen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2009
  • Avsluttes:
    april 2010

Oppdragsgiver

  • Oslo Kommune