Skip to main content

Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogram


Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om grupper av kvinner med dårlige resultater av introduksjonsprogrammet i et utvalg kommuner. Gjennom kartlegging og analyse av kvinnenes programtilbud og gjennomstrømming, skal det utarbeides forslag til tiltak.

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    mars 2011

Oppdragsgiver

  • IMDi