Skip to main content

Evaluering av ordningen med integreringsrådgivere


Integreringsrådgivere har vært utplassert på norske utenriksstasjoner siden 2008. Vi skal i dette prosjektet undersøke hvordan ordningen fungerer.

Målet var at disse særskilte stillingene skulle bidra til å styrke utenriksstasjonenes kompetanse og saksbehandling når det gjaldt tvangsekteskap og andre familierelaterte spørsmål. I tillegg skulle de bidra til å øke kompetansen i norsk forvaltning om den norske innvandrerbefolkningens opprinnelsesland.

I dag finnes integreringsrådgivere ved fire norske ambassader - i Jordan, Tyrkia, Pakistan og Kenya. De skal både gi praktisk hjelp til personer som utsettes for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse i områdene de har ansvar for, samarbeide med og gi kunnskap til myndigheter og aktører i Norge - både i førstelinjen og på systemnivå, og bidra til å styrke utenriksstasjonenes arbeid. Integreringsrådgivere skal i praksis bygge en bro mellom "hjemme" og "ute" i innsatsen mot overgrep som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hvordan fungerer ordningen? Vi skal i dette prosjektet undersøke hvordan integreringsrådgiveres mandat forstås og implementeres i praksis, hvordan ordningen fungerer som del av utenrikstjenesten, samt om og hvordan integreringsrådgivere fungerer brobyggende mellom hjemme og ute. Dette skal gjøres ved å gjennomgå saker integreringsrådgivere har arbeidet med og gjennom en rekke intervjuer, med både integreringsrådgivere selv, andre ansatte i utenrikstjenesten, og i førstelinjetjeneste og forvaltning i Norge.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2015
  • Avsluttes:
    mai 2016

Oppdragsgiver

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet