Skip to main content
Bokkapitler
  • Anne Britt Djuve

Hvem inkluderer innvandrere?

 

Djuve, A. B. (2005). Hvem inkluderer innvandrere? I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.