Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

I: Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten Universitetsforlaget 2012

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak Integrering for nyankomne flyktninger

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Prosjekt: On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)

Innvandrede kvinner i kvalifisering