Skip to main content

On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)


Prosjektet skal analysere sykefravær blant ikke-vestlige innvandrere.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Fafo. Blant temaene som analyseres er betydningen av helse og slitasje, samt betydningen av nedbemanninger og omstillinger på sykefravær. Fafo er involvert i den delen av prosjektet som skal analysere hvordan dialogmøter fungerer for innvandrede arbeidstakere. Prosjektet vil kombinere kvantitativ og kvalitativ forskning.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2010
  • Avsluttes:
    juni 2015

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd