Skip to main content

Effekter av opplæringstilbud for nyankomne innvandrerelever


I dag er det stor variasjon i hvilke opplæringstilbud som møter elever med kort botid i Norge. Den forskningen som er gjort så langt, er ikke tydelig om hvilke tilbud som virker best.

I dette prosjektet er hovedspørsmålet hvordan man kan utforme et opplæringstilbud til nyankomne innvandrerelever som gir godt læringsutbytte.

Et sentralt premiss er at opplæringsmodellene som foreslås, i størst mulig grad skal kunne effektevalueres på et høyt evidensnivå.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og NIFU.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2020
  • Avsluttes:
    juli 2020

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet

Bærekraftsmål