Bokkapitler

Rapportsøk

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv

Tone Fløtten

Oppvekstrapporten 2017 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017

Bufdirs side om rapporten

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv