Skip to main content

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv

Bokkapitler |  2017
19. februar 2018
Oppvekstrapporten 2017    Oslo    Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Fafo-forskere