Skip to main content

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv

  • Bokkapitler  | 
  • 2017
  • 19. februar 2018
  • Oppvekstrapporten 2017    
  • Oslo    
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Fafo-forskere