Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ti års erfaringer
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Fafo-rapport 2015:26

Nettutgave

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Prosjekt: Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere rundet nylig ti år, og det er i løpet av denne perioden gjennomført en rekke studier av ordningen med sikte på å vurdere både implementering og resultater. Fra 2005 inneholder loven også en del om rett og plikt til norskopplæring. Fafo har i perioden november 2014 til mars 2015 gått igjennom tilgjengelig litteratur om introduksjonsprogrammet, og i denne rapporten oppsummerer og diskuterer vi foreliggende kunnskap. Oversikten er organisert i fire deler, knyttet til kunnskap om programmets implementering, resultater, brukererfaringer og etikk.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20431