Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Ti års erfaringer

En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

  • Fafo-rapport 2015:26
  • Fafo-rapport 2015:26

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere rundet nylig ti år, og det er i løpet av denne perioden gjennomført en rekke studier av ordningen med sikte på å vurdere både implementering og resultater. Fra 2005 inneholder loven også en del om rett og plikt til norskopplæring. Fafo har i perioden november 2014 til mars 2015 gått igjennom tilgjengelig litteratur om introduksjonsprogrammet, og i denne rapporten oppsummerer og diskuterer vi foreliggende kunnskap. Oversikten er organisert i fire deler, knyttet til kunnskap om programmets implementering, resultater, brukererfaringer og etikk.

  • Publisert: 28. april 2015
  • Ordrenr. 20431