Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen
Erfaringer med prosjekteringsverksted hos Kruse Smith

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2015:24

Nettutgave

Prosjekt: Samhandling i prosjekteringsfasen, Kruse Smith

Kruse Smith Entreprenør har besluttet å bruke BIM – bygningsinformasjonsmodellering – i prosjekteringen av sine byggeprosjekter. Prosjekteringen skal foregå i et prosjekteringsverksted, som innebærer et samlokalisert samarbeid. Denne rapporten er resultatet av Fafos følgeforskning på Kruse Smiths egen utprøving av bruk av prosjekteringsverksted, der hovedproblemstillingen har vært: Hvordan samarbeide i prosjekteringen for å få fram riktig tegningsleveranse i tide?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20429