Skip to main content

Samhandling i prosjekteringsfasen, Kruse Smith


Følgeforskning av samhandling i prosjekteringsfase i Kruse Smith

Kruse Smith bruker BIM – bygningsinformasjonsmodellering i prosjektering i byggeprosjekt Hotell Clarion Air Stavanger. I dette prosjektet vil deltakerne ha jevnlige møteplasser i prosjekteringsverksted. Sentrale mål er at et tettere tverrfaglig samarbeid skal føre til en mer effektiv prosjekteringsfase, et mer byggbart prosjekteringsgrunnlag, bedre kvalitet på sluttproduktet og en bedre byggeprosess. Fafo skal følgeforske i byggeprosjektet. Hovedhensikten er å dokumentere samhandlingsprosessen, reise og drøfte problemsstillinger, og tematisere og reflektere over funn sammen med deltakerne i prosjektet. Dessuten vi Fafo fasilitere møteplasser for deling/spredning av kunnskap og erfaringer til andre prosjekter.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • Kruse Smith AS, Forus