Skip to main content
 • Fafo-rapport 2015:25
 • Leif E. Moland

Større stillinger og bedre drift

Evaluering av programmet Ufrivillig deltid

 • Fafo-rapport 2015:25
 

Denne rapporten evaluerer 82 tiltak for å redusere omfanget av små deltidsstillinger og i stedet utvikle en heltidskultur. Eksempler på tiltak er bruk av lange vakter, mer jobb i helgene, samarbeids-/forhandlingsturnus, årsplaner, bemanningsenheter/ressursenheter/vikarpool og ny rekrutteringspraksis. I evalueringen tar vi blant annet opp disse spørsmålene:

 • Har virksomhetene klart å øke størrelsen på deltidsstillingene, redusere omfanget av ufrivillig deltid og skape flere heltidsstillinger?
 • Hvilke effekter har tiltakene hatt på arbeidsmiljø, tjenestekvalitet og ressursutnyttelse?
 • Hvilke tiltak har størst potensial?

Hva har vært de største utfordringene i gjennomføringen av tiltakene, og hvordan er disse blitt løst?

 • Publisert: 7. mai 2015
 • Ordrenr. 20430
 • ISBN
  ISBN 978-82-324-0212-0 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0213-7 (nettutgave) ISSN 0801-6143

Fafo-forskere