Leif E. Moland
Leif E. Moland
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand. sociol., Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Innovasjon, organisasjonsutvikling, lean, arbeidstid, turnus, heltids-/kompetansekultur, arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
+47 91521031
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Leif E. Moland og Per Schanche
Fafo-rapport 2019:08
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Fafo-rapport 2017:29
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:40
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:16
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Fafo-rapport 2015:25
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Fafo-rapport 2014:09
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Fafo-rapport 2013:27
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:60
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Fafo-rapport 2011:04
Svein Erik Moen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2010:31
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen
Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2009:07
Fafo-notat 2009:03
Fafo-notat 2008:29
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Fafo-rapport 2007:17
Fafo-notat 2007:01
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 535
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle
Fafo-rapport 530
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland
Fafo-notat 2006:21
Fafo-notat 2005:21
Leif E. Moland
Fafo-notat 2005:06
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Fafo-rapport 351
Leif Moland og Marit Egge
Fafo-rapport 337
Leif E. Moland
Fafo-rapport 221
Leif E. Moland
Fafo-rapport 171
Leif E. Moland
Fafo-rapport 152
Leif Moland og Ole Roger Sandstad
Fafo-rapport 142
Fafo-rapport 120
Fafo-rapport 093
Leif Moland og Dag Olberg
Fafo-notat 804

Prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2023
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2020
Prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter