Skip to main content
  • Hanne Bogen og Leif E. Moland

Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede

Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

  • Fafo-notat 2003:27
  • Fafo-notat 2003:27