Skip to main content

Kunnskapsoppsummering for «Kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer»


Det lages en kunnskapsoppsummering om oppgavefordeling og organisering, kompetanse og heltidskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Kunnskapsoppsummeringen vil bli lagt til grunn i utformingen av pilotkommuners forsøk med å organisere helse- og omsorgstjenestene som bidrar til heltid og best mulig bruk av medarbeidernes kompetanse, og som samtidig møter brukernes behov for kontinuitet, trygghet og tilpasning.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  desember 2020
 • Avsluttes:
  mai 2021

Oppdragsgiver

 • KS
  Delta
  Fagforbundet
  Norsk Sykepleierforbund