Skip to main content

Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte


Fafo skal evaluere fortrinnsretten for deltidsansatte. Prosjektet skal undersøke kjennskapen til, anvendelse av og eventuelle effekter av fortrinnsrettbestemmelsen til større stilling(AML § 14-3). Formålet er å diskutere hvilken effekt bestemmelsen h ar når det gjelder å redusere omfanget av ufrivillig deltid i den enkelte virksomheten og på makronivå. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre representative spørreundersøkelser til henholdsvis ledere, tillitsvalgte og ansatte i bransjer med høy deltid sandel.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2011
  • Avsluttes:
    desember 2012

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet