Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:43
  • Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

  • Fafo-rapport 2013:43
 

Denne rapporten omhandler arbeidsmiljøloven § 14-3 fortrinnsrett for deltidsansatte. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Hensikten har vært å undersøke hvilken effekt fortrinnsrettsbestemmelsen har hatt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Datagrunnlaget bygger på spørreundersøkelser blant arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte i følgende tre områder: Varehandel, hotell og restaurant og helse og sosial.

  • Publisert: 25. februar 2013
  • Ordrenr. 20333
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0050-8 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0051-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143