Skip to main content
  • Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
  • Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen

HMS og IA: To sider av samme sak?

En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål

  • Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
 
  • Publisert: 22. februar 2010
  • Ordrenr. 20170
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-743-9ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere