Skip to main content
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen

HMS og IA: To sider av samme sak?

En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål

  • Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
  • Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
  • Publisert: 22. februar 2010
  • Ordrenr. 20170
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere