Skip to main content
  • Fafo-rapport 2010:25
  • Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Arbeidstakere i byggenæringen

Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de?

  • Fafo-rapport 2010:25
 

Hvem jobber i byggenæringen? Hvordan er arbeidskraftmobiliteten? Hva er det framtidige behovet for arbeidskraft? Dette er hovedspørsmålene i denne rapporten. Ved hjelp av registerdata kartlegges demografiske kjennetegn ved arbeidstakere og ut- og innflyt av arbeidskraft i perioden 2006 og 2008. Det blir også gjort framskrivninger av behovet for arbeidskraft i byggenæringen fram til 2020. Rapporten kartlegger dessuten hvordan medlemmer av BNL vurderer dette behovet, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, seniortiltak og kompetansestrategier for sine ansatte.

  • Publisert: 21. februar 2010
  • Ordrenr. 20169
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-741-5 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-742-2 (nettutgave)ISSN 0801-6143)
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere