Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene

Leif E. Moland

Fafo-rapport 2017:17

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Denne rapporten beskriver hvordan 16 kommuner har gjennomført lokale utviklingsprosjekter som ledd i det nasjonale programmet Sammen om en bedre kommune. Et sentralt premiss for deltakelsen har vært at administrasjon, politikere og tillitsvalgte skulle samarbeide aktivt i utviklingsarbeidet. Hovedspørsmålet som stilles, er om kommunene har erfart at dette trepartssamarbeidet har gitt en merverdi. Økes gjennomføringsevnen, eller er det motsatt?

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20625