Skip to main content

Hva gjør kommunene med deltidsspørsmålet


Prosjektet skal gi et kunnskapsgrunnlag om status og utvikling i kommunene de senere år om uønsjet deltid. Hensikten med prosjektet er å få innhentet og systematisert resultater fra kommunenes innsats for å redusere uønsket deltid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2007
  • Avsluttes:
    juni 2007

Oppdragsgiver

  • KS