Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kompetanse eller tidsfordriv?
Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring

Leif E. Moland

Fafo-rapport 120

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Problemstillinger:

  • Hvor finner vi hovedaktørene i norsk voksenopplæring? I arbeidslivet, skoleverket, opplysningsorganisasjonene eller andre steder?
  • Hvilke opplysningsorganisasjoner dominerer de ulike opplæringsfeltene? Organisasjonene etter målsettinger. Organisasjonene etter fagområder og volum.
  • Hvem er opplæringen rettet inn mot? Deltakere etter kjønn og tidligere utdanning.
  • Hva slags type opplæring gir organisasjonene? Tema/emne, nivå, omfang/mengde.
  • Hvordan er opplæringen organisert? Læremåte og bruk av lærekrefter. Systematisering i moduler i forhold til annen intern eller ekstern opplæring. Bruk av ulike dokumentasjonsformer.
  • Disse spørsmålene utgjør rapportens empiriske fundament. Underveis knyttes de til problemstillinger som:
  • Hvordan er organisasjonenes tilbud sett i forhold til generelle behov for voksenopplæring i Norge i 1990 åra? Bidrar organisasjonene til utjevning av utdanningsforskjellene i Norge?
  • Virker organisasjonenes opplæringstilbud som: Supplement til skoleverket, men med de samme mål; alternativ til skoleverket, og med andre mål?
  • Hvor står organisasjonenes opplæringstilbud i forhold til: Egne målsettinger, lov om voksenopplæring, folkeopplysningsidealene, kommersiell markedsfilosofi?

Utgitt: 1991 Id-nr.: 120