Skip to main content
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red)

Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 1

Utfordringene

  • Fafo-rapport 121
  • Fafo-rapport 121

Serien henvender seg til fagforeninger uavhengig av sektor og bransje. Bøkene handler om fagforeningenes rolle i bedriftenes strategiutvikling, utviklingsprosjekter og daglige beslutningsprosesser. Den lokale fagforenings problemer og muligheter står i fokus. Det gis råd om hvordan fagforeninger kan øke sin makt og innflytelse i bedriften, og hvordan de konstruktivt kan utnytte sin makt for å tjene medlemmenes interesser. Bøkene belyser medvirkning og innflytelse fra en rekke ulike innfallsvinkler, men det gjøres ikke forsøk på å diskutere alle de utfordringer fagbevegelsen står overfor. Samfunnspolitiske temaer (næringspolitikk, sosialpolitikk osv.) og mange av fagbevegelsens viktige organisatoriske utfordringer (rekruttering, forbundsstruktur, medlemskapstilbud, osv.) tas bare opp i den grad de representerer avgjørende rammebetingelser for de lokale fagforeningenes arbeid.

De fire bøkene kan leses hver for seg, men bør betraktes som en helhet. Den første boken (Utfordringene) gir et generelt overblikk over temaet, og skisserer grunnideene som de andre bøkene bygger på. Utfordringene bør derfor leses i sin helhet før de andre bøkene. Bind 2, 3 og 4 er delt opp i kapitler som skal kunne leses som selvstendige bidrag. I bok 2 vil vi likevel anbefale at kapittel 1 og 2 leses først, og i bok 3 at kapittel 1 leses først.

  • Publisert: 18. januar 1991
  • Ordrenr. 121
Last ned publikasjonen