Saman om ein betre kommune

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    juni 2014

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdep.