Skip to main content
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner

  • Fafo-rapport 2014:17
  • Fafo-rapport 2014:17

Saman om ein betre kommune er et nasjonalt, trepartsbasert program med en rekke lærings- og innovasjonsnettverk. Denne rapporten beskriver hvordan 16 av 104 deltakerkommuner arbeider med lokale prosjekter innenfor følgende fire områder:

  • Hvordan utvikle en heltidskultur?
  • Hvordan redusere sykefraværet og øke nærværet?
  • Hvordan utvikle kommunens kompetanse og sikre god rekruttering?
  • Hvordan styrke kommunens omdømme?
  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20364
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdep.