Skip to main content

Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren


Fagforbundet har brakt på det rene at det er ganske vanlig at kommunene benytter oppdragskontrakter i stedet for arbeidskontrakter til personlige utførere av sosial- og helsetjenester.

En oppdragstakerkontrakt gir ikke de samme rettigheter i forbinde lse med bla.a sykdom og pensjon som det en arbeidstakerkontrakt gjør. Prosjektet skal kartlegge bruken av oppdragstakere i kommunesektoren og beskrive både kommunenes og den enkeltes mortiv for å anvende oppdragstagerkontrakter. Er det riktig å om tale oppdragstakerne som det nye omsorgsproletariatet og er kommunenes bruk av oppdragskontrakter uttrykk for sosial dumping?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2008
  • Avsluttes:
    februar 2009

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet