Skip to main content

Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen


Kartlegging av andelen kvinnelige ledere og holdning til kvinnelige ledere i byggebransjen. Undersøkelsen er en gjentagelse av tilsvarende undersøkelser i 2005 og 2007.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    mars 2009

Oppdragsgiver

  • Byggekostnadsprogrammet