Skip to main content
 • Fafo-rapport 171
 • Leif E. Moland

De små grå

Deltidsarbeid og ansettelsesformer i kommunene

 • Fafo-rapport 171
 

Tittelen henspeiler på flere sider ved deltidsproblematikken: Stillingene er små, ofte bare en dag i uka. Kontraktsforholdene er uklare, arbeidstakeren befinner seg i en gråsone. Her er store mørketall, selv ledere og lokale tillitsvalgte har liten oversikt. Noen av spørsmålene som tas opp er:

 • Hva slags arbeidsavtaler benyttes i kommunene?
 • Hvor stort er omfanget av deltid og korttidsansettelser?
 • Hvorfor oppstår arbeidsforhold som avviker fra det tradisjonelle normalarbeidsforholdet?
 • Hvilke fordeler og ulemper har bruken av fleksible ansettelsesformer for kommunen og for arbeidstakerne?
 • Hva gjør fagbevegelsen for å understøtte eller begrense omfanget av små og løse stillinger?
 • Publisert: 25. januar 1994
 • Ordrenr. 171
 • ISBN
  ISBN 82-7422-123-3
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere