Fafo-notater

Rapportsøk

Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter
En analyse av FAD, NAV og Skatteetaten

Svein Erik Moen og Leif E. Moland

Fafo-notat 2008:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Omfanget av, motivene for og virkningene av konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten reiser viktige spørsmål som er relevante for statlige virksomheter så vel som for forskningsmiljøer. Dette notatet gir en analyse av konsulentbruk og midlertidige ansettelser i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Skatteetaten og Arbeids- og velferdsforvaltningen.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10073