Skip to main content
  • Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström

Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2

  • Fafo-notat 2008:28
  • Fafo-notat 2008:28
Dette er andre delrapport fra evalueringen av programmet «Kunnskapsløftet – fra ord til handling». Programmet har som hovedmål å sette flere skoler i stand til å skape et bedre læringsmiljø og større faglig og sosial framgang for elevene på kort og lang sikt. Dette ønsker man å oppnå gjennom å utvikle skolen som organisasjon. Det sentrale spørsmålet i denne rapporten er om og hvordan prosjekter som er gjennomført med støtte fra programmet, har påvirket de skolene vi har studert. Datagrunnlaget for delrapport 2 er kvalitative intervju med rektorer, prosjektledere, lærere, elever, skoleeiere og eksterne kompetansemiljø i to ulike prosjekter.
  • Publisert: 25. januar 2008
  • Ordrenr. 10072