Skip to main content

Ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune


leif Moland og Eivind Falkum skal se på ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2006
  • Avsluttes:
    november 2006

Oppdragsgiver

  • Telemark Fylkeskommune