Fafo-rapporter

Rapportsøk

Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon

Sol Skinnarland og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2017:29

Nettutgave

Prosjekt: Samarbeid og produksjonsflyt i Forsvaret

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

I 2013–2015 gjennomførte et av Forsvarets vedlikeholdsverksteder for ubåter et utviklingsprosjekt. Målet for prosjektet var å etablere bedre samarbeid og økt produksjonsflyt, og derigjennom øke verdiskaping ved hjelp av:
• bedre planleggingsmetodikk (lean)
• samarbeidsorientert ledelse
• medarbeiderdrevet innovasjon
I denne rapporten beskriver vi hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20637