Skip to main content

Deltidskartlegging i Lørenskog kommune


Lørenskog kommune ønsker å redusere omfanget av uønsket deltid blant ansatte, bl.a. med sikte på å oppnå bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv bruk av personalressurser og et bedre arbeidsmiljø. Fafo gjennomfører en kartlegging og analyse av delt idsproblematikken som kan ligge til grunn for kommunens forbedringsarbeid. gjennomføringen skjer i september-oktober 2008. resultatene presenteres i oktober-november 2008.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2008
  • Avsluttes:
    mai 2009

Oppdragsgiver

  • Lørenskog kommune