Skip to main content
 • Fafo-rapport 535
 • Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad

Når struktur presser kultur

Evaluering av Tollvesenets Distriktsutviklingsprosess (DUP)

 • Fafo-rapport 535
 

Ved utgangen av 2005 avsluttet Tollvesenet en omfattende omstilling. Den medførte blant annet at 10 tolldistrikter ble omgjort til seks regioner. Disse fikk delegert økt myndighet. Flere tollsteder ble nedlagt eller slått sammen. Oppgavefordelinger ble endret og en rekke ansatte fikk nytt arbeidssted i etaten eller måtte slutte.
Det har vært et mål for etaten å gjennomføre omstillingene ved å legge til rette for størst mulig grad av trygghet og medvirkning

 • reell medinnflytelse fra arbeidstakernes organisasjoner
 • at omstillingsarbeidet ikke blir en belastning, men bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye muligheter og utfordringer
 • å fjerne usikkerhet som kan hindre en vellykket omstilling

I hvilken grad har Tollvesenet lyktes med sine ambisiøse mål?

 • Publisert: 27. februar 2006
 • Ordrenr. 535
 • ISBN
  ISBN 82-7422-545-7ISSN 0801-6143