Fafo-rapporter

Rapportsøk

Læringsnettverk og innovasjon i kommunene

Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad

Fafo-rapport 2013:52

Nettutgave

Forskere på Fafo: Lise Lien, Leif E. Moland

Denne rapporten beskriver nettverk som er etablert for erfarings- og kunnskapsutveksling og hva som fremmer og hemmer spredning av kunnskap om gode tjenester til og mellom kommuner. Rapporten tar videre opp disse spørsmålene:

  • Hva forstår vi med lærings- og innovasjonsnettverk?
  • Alle som deltar i slike nettverk er begeistret for å få kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling med andre kommuner. Men har kommunene fått noe mer ut av nettverksdeltakelsen enn deltakere som synes det har vært fint med erfaringsutveksling med andre kommuner?
  • Hva kjennetegner de mest populære nettverkene?
  • Hvilke kompetansekrav er det rimelig å stille til bestiller og nettverksarrangører?
  • Hva kan kommunene selv gjøre for å sikre at utviklingstiltak også fører til innovasjon?

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20342