Skip to main content

Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten


Prosjektet ser på hva som kjennetegner kommuner som driver både effektive og gode omsorgstjenester, hvordan de gode erfaringene fra disse kommunene kan systematiseres og hvordan deres erfaringer kan spres og formidles til andre kommuner.

Hoveddel 1: Nettverk for erfarings- og kunnskapsutvikling

I denne delen vil vi kartlegge og vurdere eksisterende nettverk og strukturer for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom kommuner, og hvordan disse kan utnyttes bedre for flere kommuner.

Hoveddel 2: Kommuner som driver både effektive og gode omsorgstjenester

I denne delen gjennomføres en kartlegging og analyse av hva som kjennetegner kommuner som driver både effektive og kvalitativt gode omsorgstjenester.

Til slutt vil de gode caseeksemplene bli sammenliknet med nasjonale tall fra registerdata og egne spørreundersøkelser.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2011
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • Helse- og omsorgsdepartementet