Skip to main content

Konsulentbruk i staten


Prosjektet skal kartlegge bruken av innleide konsulenter i Staten. Intervjuer og innhenting av statistikk gjøres i FAD, Skatteetaten og en etat til.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2008
  • Avsluttes:
    mai 2009

Oppdragsgiver

  • Norsk Tjenestemannslag