Skip to main content

Evaluering av distriktsutviklingsprosessen i Tollvesenet


   

Tollvesenet gjennomførte i 2004 en større organisasjonsendring. Prosjektet skal evaluere hvordan de ansatte er blitt involvert og ivaretatt i denne omstillingen.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Toll- og avgiftsdirektoratet