Fafo-notater

Rapportsøk

Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg
Konsekvenser for rekrutteringen

Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland

Fafo-notat 2006:21

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Leif E. Moland

Blant sakene som lå over fra den forrige regjeringen, var et forslag om å omgjøre dagens betalte etatsutdanning for fengselsbetjenter til treårig høgskoleutdanning. Den nye ledelsen i Justisdepartementet ønsket å se nærmere på konsekvenser av en eventuell bachelorutdanning for rekrutteringen til yrket. Samtidig var det behov for å se på turnover i yrket og ta for seg problemer med å besette stillinger i anstalter utenfor by- og tettbygde strøk. Disse tre spørsmålene behandles i dette notatet, som bygger på intervjuer i kriminalomsorgen.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10011