Fafo-notater

Rapportsøk

Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer

Dag Olberg

Fafo-notat 2006:23

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette notatet bygger på en litteraturstudie om forsøk med 6-timersdag og andre ordninger med redusert arbeidstid. Hensikten er å gi en kort oversikt over effektmål, opplegg, og resultater. Hovedvekten i notatet er lagt på de forsøkene med 6-timersdag som er forskningsmessig evaluert.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10013