Ansatte
Ida Kjeøy
Forsker

    Utdanning: Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Forskningstema:

Det flerkulturelle samfunnet | Gjennomføring og frafall | Integrering og kompetanse | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Migrasjon

+47 93483022