Ansatte
Ida Kjeøy
Forsker

    Utdanning: Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Forskningstema:

Det flerkulturelle samfunnet | Gjennomføring og frafall | Integrering og kompetanse | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Migrasjon

+47 93483022
Ida Kjeøy og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:13
Ida Kjeøy, Silje Andresen and Andreas Falkenberg
Fafopaper 2023:04
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04