Skip to main content

Introduksjonsordningen - aetat og kommunene


Undersøkelse av samarbeidet mellom kommuner og Aetat om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Bygger på kvantitative intervjuer med 150 kommuner og tilhørende Aetat lokal, samt dybdestudier i 8 utvalgte kommuner.

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2004
  • Avsluttes:
    januar 2005

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet