Skip to main content

Virker integreringsarbeidet?

  • Ekstern rapport  | 
  • 2006
  • 12. oktober 2015

Djuve, A. B. (2006). Virker integreringsarbeidet? I A. B. Djuve, H. C. Kavli & M. Lund (red.), Integreringskart 2006. På vei mot en kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi-rapport nr 1/06.

Fafo-forskere