Skip to main content

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

  • Ekstern rapport  | 
  • 2009
  • 1. desember 2015

Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. ISF-rapport 003.