Fafo-rapporter

Rapportsøk

Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2015:44

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri

Hvorfor er det noen som trives fra første dag i ny jobb, mens andre aldri blir en del av laget? Denne rapporten handler om tiden som nyansatt. Om tiden det tar å lære seg hvordan arbeidsoppgavene skal løses og hva som er den rådende arbeidskulturen i en bedrift. Hva kan og bør den nyansatte forvente fra arbeidsgiveren, og hva kan bedriftene forvente av den nyansatte? Prosjektet er finansiert av NAVs forskningsmidler, FARVE, og er en fortsettelse av en studie som tematiserte jobbintervjuet.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20449