Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2015:37

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

I denne rapporten evalueres bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Evalueringen er basert på kvalitative intervjuer og nettbaserte spørreundersøkelser til medarbeidere og ledere i kommunen. Følgende problemstillinger belyses:
• Hvordan fungerer bedriftshelsetjenesten i dag?
• Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste?
• Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20442