Fafo reports

Search publications

Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2016:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri

Published: 2016 Id-nr.: 20585