Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Partssamarbeid og de tillitsvalgtes rolle i det grønne skiftet

Tuesday 18. June 2024

kl. 08:30–09:45

De tillitsvalgte i LO-forbundene har fått spørsmål om det grønne skiftet. Funnene viser at de tillitsvalgte er overveiende positive, men mange er usikre på hvordan skiftet vil påvirke dem og deres arbeidsplass. På seminaret presenteres Tillitsvalgtpanelets årsrapport for 2023, med vekt på det grønne skiftet. Vi vil diskutere sentrale funn fra undersøkelsen, som hvordan tillitsvalgte vurderer sin rolle, deres erfaringer med ekstremvær, og hva som skal til for å skape et rettferdig grønt skifte.

Har de tillitsvalgte mulighet til å bidra til det grønne skiftet på arbeidsplassen? Undersøkelsen viser at kun 2 av 10 tillitsvalgte mener at de i ganske eller svært stor grad har mulighet til å bidra til det grønne skiftet. Tillitsvalgte i de største virksomhetene svarer i større grad at de har mulighet til å bidra.

De tillitsvalgte har besvart spørsmål som omhandler grønne tariffavtaler, partssamarbeid, kompetanse, en rettferdig grønn omstilling, ekstremvær og beredskapsplaner.

Undersøkelsen viser at det er et gjennomgående behov for mer kompetanse om klima- og miljøavtrykk og hvordan krav til utslippskutt vil påvirke arbeidsplassene. Flere funn presenteres på seminaret.

På dette seminaret publiseres også de andre resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel for 2023. Temaene varierer fra opplæring i arbeidsmiljø og HMS, rekruttering av nyansatte og ungdom og kommunevalget i 2023.

 

Program

Velkommen ved møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo

Presentasjon av årsrapporten fra prosjektet LOs tillitsvalgtpanel: Anne Mette Ødegård, Fafo. Presentasjon (pdf)

Kommentar ved Are Tomasgard, LO

Presentasjon av Fafo-notatet «Tillitsvalgt i det grønne skiftet. En undersøkelse blant tillitsvalgte i LO-forbundene»: Johanne Stenseth Huseby og Rolf K. Andersen, Fafo. Presentasjon (pdf)

Samtaler

Møteleder i samtale med

  • Erlend Nygård, Rosenberg Verfts Klubb (Fellesforbundet)
  • Ketil Sivertsen, leder, Norsk Brann- og Redningsforum (Fagforbundet)

Møteleder i samtale med

  • Are Tomasgard, LO
  • Nina Melsom, NHO

Spørsmål fra studio og fra seere

Avslutning ved Margit Norheim Lindgren, LO

 

Prosjektet

Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012. Det består av drøyt 3000 tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund, som får spørsmål om forhold på arbeidsplassen og aktuelle temaer. Undersøkelsene administreres og gjennomføres av Fafo og finansieres av LO. Publikasjoner fra undersøkelsen finner du på prosjektsiden.